Home O nama

Ciljevi Svetske organizacije Roma Rromanipen su:

 1. Održanje međunarodnog  mira i bezbednosti  i u  tu  svrhu:  preduzimanje efikasnih kolektivnih mera radi sprečavanja  i otklanjanja pretnji miru i suzbijanje akata agresije ili drugih povreda mira, kao i postizanje rešavanja međunarodnih spo­rova ili situacija koji bi mogli dovesti do povrede mira mirnim sredstvima, a u skladu sa načelima pravde i međunarodnog prava;
 2. Razvijanje prijateljskih odnosa među nacijama, zasnovanih na poštovanju na­čela ravnopravnosti i preduzimanju drugih odgovarajućih mera radi učvršćenja opšteg mira;
 3. Postizanje međunarodne saradnje rešavanjem međunarodnih problema eko­nomske,  socijalne,   kulturne  ili  humanitarne  prirode,   i   unapređivanje  i  podsticanje poštovanja prava čoveka i  osnovnih sloboda za sve, bez obzira na  rasu, pol, jezik ili veru;
 4. Obezbeđivanje trajnog mira i stabilnosti u Evropi i na svim drugim kontinetima;
 5. Jačanje građanskog društva;
 6. Promocija, razvoj i primena modela trajnog mira stabilnosti, demokratije i međusobne tolerancije;
 7. Saradnja u rešavanju ekonomskih, socijalnih, edukativnih i humanitarnih problema Roma, i nalaženje trajnih finansijskih rešenja za iste u državama u kojima oni žive;
 8. Očuvanje nacionalnog identiteta i kulture kroz učenje i negovanje maternjeg jezika, i organizovanje koncerata i drugih kulturnih manifestacija u zemlji i inostranstvu sa svrhom negovanja i očuvanja kulturnog identiteta romskog naroda, i povezivanja i učvršćivanja dobrosusedskih odnosa;
 9. Prisutnost i afirmisanje romskog jezika na lokalnim medijima: radiju, televiziji i štampi;
 10. Vođenje brige o urbanom, ekološkom i ekonomskom razvoju romskih lokalnih zajednica;
 11. Promocija i unapređenje regionalne saradnje;
 12. Ekonomsko osnaživanje i emancipacija žena.