Home

PREDSEDNIK I AMBASADOR MIRA POVODOM MEĐUNARODNOG DANA ELIMINACIJE RASNE DISKRIMINACIJE

 

21. mart je usvojen kao Međunarodni dan eliminacije rasne diskriminacije. Iako pomaka ima, oni nisu jednaki svuda. U pojedinim zemljama Romi i dalje žive u krugovima marginalnog društva, izloženi uvredama, govoru mržnje i napadima. Negde je manjak volje zvaničnih institucija da se sa ovim problemom suoče, negde je korupcija odgovorna za manjak finansijskih sredstava namenjenih integraciji romskog naroda, negde sami Romi ne žele da prijave slučajeve diskriminacije.

„Jučerašnji dan, kao i cela ova nedelja koja je posvećena borbi protiv rasizma, treba da bude podsetnik svima da je i dalje u toku Integracija Roma 2020, i da je mnogo toga ostalo neurađeno, kako u zemljama članicama EU, tako i u onima koje taj status očekuju. Diskriminacione boljke romskog naroda su obrazovanje, legalizacija naselja, zdravstveno, socijalno i stambeno pitanje, kao i zaposlenje obrazovanih Roma, čiji se broj iz godine u godinu povećava. Ako je prisutna volja i spremnost sa strane države, onda narod lakše i brže usvaja nove tokove.“ - rekao je predsednik i ambasador mira Jovan Damjanović.

 

Beograd, 22. mart 2018.

Sekretarijat za informisanje